HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] Sunflower

[Việt hóa] Sunflower

MADE Sunflower is a modern serif typeface with old style elements. MADE Sunflower will perfect for many project: fashion, magazines, logo, branding, photography, invitations, quotes, blog header, poster, advertisements, postcard, etc.

Nhà thiết kế: MadeType
Nhà phát hành: MadeType
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan