HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Allea Script

[Việt hóa] SVN-Allea Script

Font info:

Allea script is another lovely modern calligraphy typefaces, classic and elegant touch. Can be used for various purposes.such as headings, signature, logos, wedding invitation, t-shirt, letterhead, signage, lable, news, posters, badges etc.

Nhà thiết kế: olexstudio
Nhà phát hành: olexstudio
Năm: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market với giá $15
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Font trên Facebook

Bài viết liên quan