HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Angely (1 fonts +2)

[Việt hóa] SVN-Angely (1 fonts +2)

Introducing Angely new lettering typeface with ton of bonus elements. Suitable for your summer holiday project, wedding, poster, quote, invitation or greeting card.

Opentype features is: standard ligatures, Contextual alternates, Swash, Stylistic alternates. Complete with 394 glyphs included initial and terminal forms.

Nhà thiết kế: @zamroni_agus 
Nhà phát hành: Jroh Creative
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular + Extras + Summer

Font đang được bán trên Creative Market 

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign hoặc Photoshop CC 2015 v.16.0 trở lên.

Bài viết liên quan