HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Ballarea Typeface

[Việt hóa] SVN-Ballarea Typeface

Ballarea Typeface was made handwritten using a calligraphy brush,was made deliberate rough shape this font look very natural. Ballarea Typeface is very suitable for a logo design,wedding card logo, clothing brand logo and much more. Making it easier for you in fine-tuning and perfecting the design you are working on. Ballarea Typeface also supported with extra character that include : standart ligatures,stylistic set 01 – stylistic set 03 and stylistic alternates.


Nhà thiết kế: Dede Mulyadi

Nhà phát hành: Harder Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator hoặc Indesign.
Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan