HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Black Pumpkin

[Việt hóa] SVN-Black Pumpkin

Black Pumpkin Font is a stunning horror display font with cute and playful feels. It will be perfectly used for Branding, Logo Design, Lettering, Logotype, Clothing, Poster, magazine, packaging, posters, shopping bags, t-shirts, book covers, photography, special events and other design project.

Nhà thiết kế: Alpaprana Studio
Nhà phát hành: Alpaprana Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Alpaprana Studio
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan