HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Childish Reverie (1 font +1)

[Việt hóa] SVN-Childish Reverie (1 font +1)

Childish Reverie is a playful font with endless possibilities. Mix and match the upper and lowercase letters and throw in some memphis-style doodles to get exactly the look you want. Have fun!
Childish Reverie can be used for personal or commercial projects, in logos, on items for purchase with unlimited sales, and can be turned into a web font…

Nhà thiết kế: Denise Chandler
Nhà phát hành: AughtFive
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular + Doodles

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Các ký tự symbol được tách thành font riêng biệt.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan