HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-DK Clochard

[Việt hóa] SVN-DK Clochard

Clochard is a handmade, Bodoni-like font. It is a little loose, a little rough in places and a little uneven, but it all adds to Clochard’s charm. Comes with plenty of diacritics!

Nhà thiết kế: David Kerkhoff
Nhà phát hành: Hanoded
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan