HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Evitrian

[Việt hóa] SVN-Evitrian

Evitrian is a strong, urban styled display font. Incredibly modern and unique, this font will make each of your designs stand out! Great for Logo, Sticker, Notes, Invitation Card, Brochure, etc.

Nhà thiết kế: Ario Sabrang Damar
Nhà phát hành: Snape Design Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Fontbundles
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Bài viết liên quan