HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Fontaine

[Việt hóa] SVN-Fontaine

Fontaine is a typeface inspired by art deco style, detective stories, vintage headlines and ads. It includes uppercase letters, numerals and some punctuation. Some letters contain alternate styles, which you can use by toggling caps lock.

Nhà thiết kế: Tugcu Design Co.
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan