HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Friends Forever (1 font +1)

[Việt hóa] SVN-Friends Forever (1 font +1)

Nhà thiết kế: pixelcolours
Nhà phát hành: pixelcolours
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regualr + Extras

Font đang được bán trên Pixelcolours
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Log: Cập nhật ngày 12/03/2020 – sửa lỗi hiển thị.


Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan