HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Gracia

[Việt hóa] SVN-Gracia

Font info:
A new clear calligraphy font. Very suitable for greeting cards, branding materials, business cards, quotes, posters, and more!

Nhà thiết kế: DmitriyChirkov
Nhà phát hành: DmitriyChirkov
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan