HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Growing Garden (2 fonts) + Dingbats

[Việt hóa] SVN-Growing Garden (2 fonts) + Dingbats

Growing Garden is an elegant and natural trio handwritten font. This original look will appeal to a wide range of crafty ideas. It looks stunning on wedding invitations, thank you cards, quotes, greeting cards, logos, business cards and every other design which needs a handwritten touch.

Nhà thiết kế: Heloyud
Nhà phát hành: Helotype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Creativefabrica
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Bài viết liên quan