HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Gumley

[Việt hóa] SVN-Gumley

Gumley – a font which has a fresh natural look and feel inspired by nature, at the same time it has a gummy feel which would fit very well on packaging design. With a little inspiration every product can look awesome with this font, starting from kids magazines to logos and package design.
Nhà thiết kế: Robert Corseanschi
Nhà phát hành: Robert Corseanschi
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

*Ký tự thay thế: g, l, t, B, R, P.

Tải về:

Link 1
Link 2

Bài viết liên quan