HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Hamstring

[Việt hóa] SVN-Hamstring

Hamstring Font is a classic signature handwriting font – made by RaisProject. It has beautiful uppercase, lowercase letters, numerals, a range of punctuation and ligatures.

Nhà thiết kế: Widiyanti & Sarah Suci P
Nhà phát hành: Raisproject
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ raisproject.com
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan