HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Haptic Script

[Việt hóa] SVN-Haptic Script

The HapticScript family is a connected brush script with a warm, personal and soft character. The typeface family has five styles from Light through Black. It was designed as a companion and extension to the Haptic sans-serif family.

HapticScript has up to 14 variations for each glyph. The almost 2,000 characters per font including 40+ ligatures enable designers to give each word an individual look. Many swash characters for initials and word endings make words looks as if they were hand lettered.

Nhà thiết kế: Henning Hartmut Skibbe
Nhà phát hành: Henning Skibbe
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để sử dụng các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator CC, Indesign, Corel X6-7,…

Tải về:

 – Box

Bài viết liên quan