HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Holiday

[Việt hóa] SVN-Holiday

Hello world..!! A new bold signature font with 50 ligature. Introducing Holiday signature font! Holiday – Bold Signature Font is a handwritten script font with a simple and classy style, this font is great for your next creative projects such as watermark on photography, signature or signature logo design, quotes, album cover, business card, and many other design project. From business cards to photo watermarks, Holiday is here to elevate your work to the highest level.
Nhà thiết kế: alphart
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan