HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Iolanthe

[Việt hóa] SVN-Iolanthe

Iolanthe is a great font with its own individual style, which combines a playful mood and severity of vertical lines. This is a great decoration element for your design, belongings, interior, pillows, shirts, posters, prints, weddings, apparel, packaging, invites, etc. Also you can place these phrases to your photos.
Nhà thiết kế: Anastasia Nekrasova
Nhà phát hành: Anastasia Nekrasova
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan