HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Jolly Lodger

[Việt hóa] SVN-Jolly Lodger

Jolly Lodger is a fancy, cartoon font designed by Font Diner. The font is licensed under SIL Open Font License. The font is free for both personel and commercial usages, modification and distribution.

Nhà thiết kế: Stuart Sandler
Nhà phát hành: Fontdiner
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mọi mục đích sử dụng, xem thêm bản gốc từ Google Fonts

 

 

Bài viết liên quan