HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Megren

[Việt hóa] SVN-Megren

Introducing Megren, an experimental display typeface combining a simple and clean sans serif typeface with an elegant copperplate script typeface. Consists of 1 font file with copperplate script typeface on the uppercase and sans serif on the lowercase. The combination of different typefaces looks modern and fashionable but also gives a nostalgic retro vibes at the same time.

Nhà thiết kế: Azzam Ridhamalik
Nhà phát hành: Zarma Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Bài viết liên quan