HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Mother Carmel

[Việt hóa] SVN-Mother Carmel

Mother Carmel is a magical script font carefully created with a touch of elegance. This font is PUA encoded which means you can access all of the glyphs and swashes with ease!

Nhà thiết kế: RasdiType
Nhà phát hành: RasdiType
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Creativefabrica
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan