HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Nexa Rust (4 fonts +1)

[Việt hóa] SVN-Nexa Rust (4 fonts +1)

Nexa Rust is a rough version of the already popular Nexa and Nexa Slab families with added new matching Nexa Script and Nexa Handmade fonts.Along with all of this, you will also discover added groups of extras which could serve as a foundation or add that extra “cherry on the cake” to each unique design.

Nhà thiết kế: Radomir Tinkov, Svetoslav Simov, Ani Petrova & Vasil Stanev
Nhà phát hành: FontFabric Type Foundry

Việt hóa: STYLEno.1 FontsPhiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.


Bài viết liên quan