HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Nexa Rust (4 fonts +1)

[Việt hóa] SVN-Nexa Rust (4 fonts +1)

Nexa Rust is a rough version of the already popular Nexa and Nexa Slab families with added new matching Nexa Script and Nexa Handmade fonts.Along with all of this, you will also discover added groups of extras which could serve as a foundation or add that extra “cherry on the cake” to each unique design.


Nhà thiết kế: Radomir Tinkov, Svetoslav Simov, Ani Petrova & Vasil Stanev

Nhà phát hành: FontFabric Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Log: Cập nhật ngày 31/12/2016. Sửa lỗi hiển thị với một số ký tự tiếng Việt, bổ sung các ký tự [email protected]#$%…, đổi tên từ Nexa Rush thành Nexa Rust.

Tải về:

 – Box

Thích STYLEno.1 Font trên Facebook.

Bài viết liên quan