HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Night Wind Sent

[Việt hóa] SVN-Night Wind Sent

It’s perfect for any design that needs a handwritten feel, such as signatures, notes and quotes, logos and branding…
Nhà thiết kế: Ana Parracho
Nhà phát hành: Ana’s Fonts
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan