HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Nuit (Regular)

[Việt hóa] SVN-Nuit (Regular)

Nuit, a delightfully handwritten family font with strong character designed by Carine de Wandeleer. Its slight bounce and intentional irregularity, gives your words a wonderful flow. The fatness and thinness of their strokes give an impressive harmony.

Nhà thiết kế: Carine de Wandeleer
Nhà phát hành: Linotype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Linotype
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền ủng hộ tác giả khi sử dụng mục đích thương mại.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan