HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Pentastic

[Việt hóa] SVN-Pentastic

Pentastic is a natural hand printed font designed for the look of written by pen. Clear legible style yet cute and fun. Pentastic features extended characters, containing West European diacritics and ligatures, making it suitable for international environments and publications.

Nhà thiết kế: Natsuko Hayashida
Nhà phát hành: Okaycat
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng tại Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan