HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Pequena Neo (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Pequena Neo (2 fonts)

Nhà thiết kế: Rodrigo Araya Salas & Andrey Kudryavtsev
Nhà phát hành: Rodrigotypo
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular + Black

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan