HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Roselina Script

[Việt hóa] SVN-Roselina Script

Roselina Script is a contemporary calligraphy, with a vintage feel, style calligraphy with moving baseline and elegant touch. Can be used for various purposes.such as headings, signature, logos, wedding invitation, t-shirt, letterhead, signage, lable, news, posters, badges etc.

Features 417+ glyphs and 183 alternate character. including initial and terminal letters, alternates, ligatures and multiple language support.

Nhà thiết kế: Seniors Studio
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Để sử dụng các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator CC, Indesign, Corel X6-7,…

Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan