HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Rubik Dirt

[Việt hóa] SVN-Rubik Dirt

The Generative Fonts is an original, script-generated collection of fonts based on the Google Fonts Rubik by Hubert and Fischer, Meir Sadan and Cyreal. The code used to generate it can be found at github.com/NaN-xyz/Glyph-Filters.

To contribute, see github.com/NaN-xyz/Rubik-Filtered.

Nhà thiết kế: Hubert and Fischer, NaN
Nhà phát hành: Hubert & Fischer, NaN
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mọi mục đích sử dụng.

 


 

Bài viết liên quan