HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Swissquote (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Swissquote (2 fonts)

Nhà thiết kế: Aurele Sack
Nhà phát hành: www.aurelesack.com
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan