HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-TokigPx

[Việt hóa] SVN-TokigPx

Font info:

Tokig is a fun, whimsical font with varying heights, yet very legible and with a very complete character set.
Nhà thiết kế: Kemie Guaida
Nhà phát hành: Pixilate
Năm: 2011, 2012
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang đượcbán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!


Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan