HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Vanilla Daisy Pro

[Việt hóa] SVN-Vanilla Daisy Pro

Script font that have a huge alternate characters this gives many options to choose the best for you. Inspired by the dynamic style of hand lettering script and created not too feminine or masculine to make it more unlimited style for your lovely work such as : logos, posters, invitation, wedding, artistic design, website header, t-shirt, accessories, souvenir, etc.

Over 700+ Glyphs with 6 alternate characters on lowercase, and 3 alternate character in uppercase. 

Nhà thiết kế: Adam Fathony
Nhà phát hành: AF Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font chữ này!

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator CC, Indesign, CorelX 6-7,…
Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan