HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Velvetberries

[Việt hóa] SVN-Velvetberries

A modern spin on classic hand-lettered calligraphy. Warm inviting characters you’ll use through all seasons, weddings, showers, logos, holidays and more!

You’ll have so much fun creating your own hand-lettered text syles. The combinations of sweet swirly letters are endless…

Nhà thiết kế: Emily Spadoni
Nhà phát hành: Sweet Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. 
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn có thể dùng Symbol trong Word hoặc Charactermap trên Windows.
Tải về:
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan