HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Very Berry

[Việt hóa] SVN-Very Berry

Veryberry is a handwritten font with a unique character. Full of open type features, is best used in an open type aware software. Most diacritics are included and the font can be used with most of the European languages. Feel free to contact me if you find that any letter you need that is not included in the font yet.


Nhà thiết kế: Elene Genova
Nhà phát hành: Mosquitosplace
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Đề chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesigner, Corel X6-7,…
Tải về:
 Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan