HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-XXII Yeah Script

[Việt hóa] SVN-XXII Yeah Script

Font info:

XXII YeahScript – This brush script font with its large range of alternates fits great for any kind of signpainter job. It is designed to easily create cool logos, headlines and text phrases within a blink of an eye. Just open your glyphspalette and simply chose the alternates that fits best to your creation. Lots of swashes alternates and linestrokes will help you to complete your unique designs.
Nhà thiết kế: Lecter Johnson
Nhà phát hành: Doubletwo Studios
Năm: 2014
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan