HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Yipes

[Việt hóa] SVN-Yipes

Yipes Font is a gorgeous Display typeface that is both classically elegant and modern. Create beautiful wedding invitations, use it as an elegant solution for your next magazine layout,logo, powerpoint templates design , quotes teks or choose Yipes Display Typeface for any graphics that require a sleek look with a vintage flair. Create something beautiful today with Yipes Display Typeface.

Nhà thiết kế: isfani
Nhà phát hành: Cotbada_studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan