[Việt hóa] SVN-Sarifa

Nhà thiết kế: mynameisyanick
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Tải về:
 - Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook 

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.