[Việt hóa] SVN-Beauty Atok Script

Beauty Atok script is another lovely modern calligraphy typefaces, classic and elegant touch. Can be used for various purposes.such as headings, signature, logos, wedding invitation, t-shirt, letterhead, signage, lable, news, posters, badges etc.

Nhà thiết kế: Olexstudio
Nhà phát hành: Olexstudio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Để chèn ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Corel, Photoshop,...

Tải về:

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.