[Việt hóa] SVN-Trench

Font info:
Trench is a versatile techno font with a human twist.
Nhà thiết kế: NimaVisual
Nhà phát hành: Creative Market
Năm: 2013
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font đang được bán trên Creative Market (3 styles)
Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

 
Tải về:
- Google Drive
- Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.