[Việt hóa] SVN-Micheline

Nhà thiết kế: Genesislab
Nhà phát hành: Genesislab Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Tải về: 
- Google Drive
- Box

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.