[Việt hóa] SVN-Bebop Slab Face

Bebop Slab is a unique and highly ledgible display typeface that is tailor-made for use in impactful headlines and iconic word-marks. It comes with extended glyphs for multiple language support and a variety of weights...

Nhà thiết kế: Fhumulani Nemulodi
Nhà phát hành: Tondi Inc.
Việt hoá: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Face

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.