HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Anguita Sans (16 fonts)

[Việt hóa] SVN-Anguita Sans (16 fonts)

Anguita Sans is a condensed sans serif font family of 8 weights with matching italics- 16 styles in all. The font is characterized by rounded terminals, a large x-height and a condensed structure, which allows you to create a good vertical rhythm. Anguita Sans is a stylish and versatile typeface perfectly suitable for a wide range of applications- especially titles and short lines of text, in both print and digital media.

Nhà thiết kế: Sofia Mohr
Nhà phát hành: Latinotype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan