HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Arch Condensed (8 fonts)

[Việt hóa] SVN-Arch Condensed (8 fonts)

Nhà thiết kế: Warit Chaiyakul
Nhà phát hành: Typomancer
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

https://www.svnfont.com/2016/05/viet-hoa-svn-arch-8-fonts.html

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan