HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Argent (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Argent (4 fonts)

Argent is dashing and expressive, with a pronounced x‑height and evocative, flowing letter­forms. Featuring true italics, wide language support, a host of OpenType features, and lots of character, Argent a tribute to the past and a step into the future.
Nhà thiết kế: Connary Fagen
Nhà phát hành: Connary.com
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang đượcbán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Bài viết liên quan